U muziky

Na sklonku prázdnin 2019 se děti intenzivně připravovaly na vystoupení na Hustopečských dnech a Oslavách 100 let Orla v Hustopečích nad Bečvou s pásmem U muziky. Děj pásma přenese posluchače do dob, kdy tancovačka byla vzácná, děvčata se na ni těšila dlouho dopředu - zdobila se květy, chtěla být co nejpěknější. Malá děvčátka škemrala o možnost se dívat aspoň přes okénko. I ogaři se snažili, aby svou děvčicu zaujali. Jak to často bývá, je to i doba vzájemného pošťuchování, děvčata se posmívají ogarům, že neumí tancovat. Ti jsou uražení. Předvedou svůj tanec ševcovský, aby dokázali opak. Nakonec se usmíří a všichni tancují až do rána.

Hustopečský Rarášek, pásmo U muziky, ševcovský tanec

#HustopecskyRarasek #TradiceMaSmysl