Hoř, ohníčku, hoř

V pátek 25. listopadu 2016 se v kulturním domě v Hustopečích nad Bečvou uskutečnilo 9. setkání seniorů z Hustopečí, Poruby, Vysoké a Hranických Louček. Při této příležitosti si děti z folklórního souboru Hustopečský Rarášek pod vedením paní Martiny Urbanové připravily pro naše babičky a dědečky podzimně laděné pásmo lidových písniček Hoř,ohníčku, hoř.

Podívejte se na záznam z tohoto vystoupení.

S pásmem Hoř, ohníčku, hoř doplněném několika koledami vystoupil Hustopečský Rarášek v pátek 2. prosince 2016 na předvánočním setkání ILCO Novojičínska sdružení stomiků v restauraci Máj v Novém Jičíně.

Podívejte se na záznam z tohoto vystoupení.

#HustopecskyRarasek #TradiceMaSmysl