Na louce

Na sklonku léta 2023 nacvičily děti z Hustopečského Raráška pásmo Na louce.

S tímto pásmem s drobnými obměnami pak děti vystoupily:

  • ve čtvrtek 16. listopadu 2023 v kulturním domě v Hustopečích nad Bečvou na setkání seniorů;
  • v pátek 1. prosince 2023 na předvánočním setkání ILCO Novojičínska sdružení stomiků v restauraci Máj v Novém Jičíně;

 

 

#HustopecskyRarasek #TradiceMaSmysl