Velikonoční jarmark 2018: Otvírání studánek

V neděli 25. března 2018 na nádvoří zámku v Hustopečích nad Bečvou otevřel Hustopečský Rarášek naše studánky. Kdo jste nezastihl naše děti při otvírání studánek, podívejte se na záznam z tohoto vystoupení.

#HustopecskyRarasek #TradiceMaSmysl